คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ประวัติงานสงกรานต์ การแสดง และขบวนนางสงกรานต์ที่งดงามและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คณาจารย์

Scroll to Top