คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

Author name: adminbus

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี2566 เรื่องการให้ความรู้การใช้พืชสมุนไพรในชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี รามคำแหง39 แยก25 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, วิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยโดยเชิญวิทยากรจากด้านนอกมาให้ข้อมูล ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 422B ชั้น 4 ตึกช้างคู่ สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ประวัติงานสงกรานต์ การแสดง และขบวนนางสงกรานต์ที่งดงามและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คณาจารย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ

คณะบริหารธุรกิจนักศึกษาใหม่ (จีน) จัดกิจกรรมรับน้อง และ ทำพิธีไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ ณ เวลา 13:30 น. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

การจัดการเรียนการสอน, ข่าวคณะบริหารธุรกิจ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาจีน) คณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, บริการวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ จัดขึ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย ชั้น 1 สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2019 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานประทีปบูชาอยุธยารำลึก จัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ ภายในงานมีการให้ตัวแทนนักศึกษา ถือพานขึ้นไปไหว้ครูบาอาจารย์ เพื่อให้แสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญา

Scroll to Top