คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ

คณะบริหารธุรกิจนักศึกษาใหม่ (จีน) จัดกิจกรรมรับน้อง และ ทำพิธีไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ ณ เวลา 13:30 น. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

Scroll to Top