คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานประทีปบูชาอยุธยารำลึก จัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ ภายในงานมีการจัดการแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นิทัศนการประวัติงานลอยกระทง สอนประดิษฐิ์กระทงและการประกวดกระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารจากนักศึกษาแต่ละคณะ และการประกวดนางนพมาศ

Scroll to Top