คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาจีน) คณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

Scroll to Top