คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี2566 เรื่องการให้ความรู้การใช้พืชสมุนไพรในชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี รามคำแหง39 แยก25 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

Scroll to Top