คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยโดยเชิญวิทยากรจากด้านนอกมาให้ข้อมูล ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 422B ชั้น 4 ตึกช้างคู่ สถาบันรัชต์ภาคย์

Scroll to Top