คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ จัดขึ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย ชั้น 1 สถาบันรัชต์ภาคย์ มีการจัดอบรมใน 2 หัวข้อ 1. เรื่อง การหารายได้ทาง e-commercs โดยไม่ต้องลงทุนผ่านช่องทาง LAZADA, SHOPEE  2. เรื่อง เทคนิคและนวัตกรรม Software การจัดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ยุค 2024

Scroll to Top