คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ประวัติงานสงกรานต์ การแสดง และขบวนนางสงกรานต์ที่งดงามและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คณาจารย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ

คณะบริหารธุรกิจนักศึกษาใหม่ (จีน) จัดกิจกรรมรับน้อง และ ทำพิธีไหว้ครู บายศรีสุ่ขวัญ ณ เวลา 13:30 น. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2019 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

งานประทีปบูชาอยุธยารำลึก จัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู วัน อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ ภายในงานมีการให้ตัวแทนนักศึกษา ถือพานขึ้นไปไหว้ครูบาอาจารย์ เพื่อให้แสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญา

Scroll to Top