คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

บริการวิชาการ

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ชุมชนร่วมสามัคคี ปี2566 เรื่องการให้ความรู้การใช้พืชสมุนไพรในชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนร่วมสามัคคี รามคำแหง39 แยก25 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ข่าวคณะบริหารธุรกิจ, บริการวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ จัดขึ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย ชั้น 1 สถาบันรัชต์ภาคย์

Scroll to Top